Giúp gia đình bạn an toàn hơn trên mạng

Khi dùng ứng dụng Family Link, bạn quyết định điều gì là tốt nhất cho gia đình mình. Các công cụ dễ sử dụng này giúp bạn hiểu cách trẻ dành thời gian trên thiết bị, chia sẻ vị trí, quản lý chế độ cài đặt quyền riêng tư và làm nhiều việc khác.*

Đăng nhập
Hai cha con cùng xem video trên điện thoại.
Một cô bé nhìn chăm chú vào điện thoại cùng một nhóm bạn.

Đặt các quy tắc cơ bản về việc sử dụng thiết bị số

Đặt giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị

Xác định thời gian sử dụng thiết bị phù hợp nhất với trẻ. Family Link giúp bạn đặt giờ đi ngủ trên thiết bị và giới hạn thời gian dùng ứng dụng, từ đó giúp trẻ tìm được sự cân bằng lành mạnh.

Hướng trẻ đến những nội dung phù hợp với lứa tuổi

Phê duyệt hoặc chặn ứng dụng mà trẻ muốn tải xuống. Ứng dụng Family Link cũng giúp bạn chọn trải nghiệm phù hợp cho trẻ: chế độ sử dụng có giám sát trên YouTube hoặc YouTube Kids.

Đặt các quy tắc cơ bản về việc sử dụng thiết bị số

Đặt giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị

Xác định thời gian sử dụng thiết bị phù hợp nhất với trẻ. Family Link giúp bạn đặt giờ đi ngủ trên thiết bị và giới hạn thời gian dùng ứng dụng, từ đó giúp trẻ tìm được sự cân bằng lành mạnh.

Giao diện người dùng của ứng dụng Family Link nêu bật thời gian dùng từng ứng dụng.
Hôm nay, ngày 6 tháng 4
1 giờ 5 phút
24 phút
19 phút
13 phút

Hướng trẻ đến những nội dung phù hợp với lứa tuổi

Phê duyệt hoặc chặn ứng dụng mà trẻ muốn tải xuống. Ứng dụng Family Link cũng giúp bạn chọn trải nghiệm phù hợp cho trẻ: chế độ sử dụng có giám sát trên YouTube hoặc YouTube Kids.

Giao diện người dùng của ứng dụng Family Link cho thấy ứng dụng Google Play Sách mới được cài đặt gần đây.
Mới cài đặt gần đây
Google Play Sách
Một người phụ nữ cười và một cô bé tò mò cùng nhìn vào máy tính bảng.

Quản lý và bảo mật tài khoản của trẻ

Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ

Tính năng quản lý quyền trong ứng dụng Family Link giúp bạn đưa ra các lựa chọn đúng đắn về dữ liệu của trẻ. Bạn có thể xem và quản lý quyền đối với các trang web và tiện ích trong Chrome, cũng như quản lý các ứng dụng đã tải xuống thiết bị của trẻ.

Bảo mật tài khoản của trẻ

Ứng dụng Family Link giúp bạn quản lý chế độ cài đặt dữ liệu và tài khoản của trẻ. Với vai trò là cha mẹ, bạn có thể giúp trẻ thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu nếu trẻ quên, chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ hoặc thậm chí là xoá tài khoản của trẻ nếu bạn cảm thấy cần thiết.

Quản lý và bảo mật tài khoản của trẻ

Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ

Tính năng quản lý quyền trong ứng dụng Family Link giúp bạn đưa ra các lựa chọn đúng đắn về dữ liệu của trẻ. Bạn có thể xem và quản lý quyền đối với các trang web và tiện ích trong Chrome, cũng như quản lý các ứng dụng đã tải xuống thiết bị của trẻ.

Giao diện người dùng của ứng dụng Family Link cho thấy các quyền cho ứng dụng và chế độ bật/tắt.
Quyền cho ứng dụng

Bảo mật tài khoản của trẻ

Ứng dụng Family Link giúp bạn quản lý chế độ cài đặt dữ liệu và tài khoản của trẻ. Với vai trò là cha mẹ, bạn có thể giúp trẻ thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu nếu trẻ quên, chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ hoặc thậm chí là xoá tài khoản của trẻ nếu bạn cảm thấy cần thiết.

Một cậu thiếu niên cười đùa cùng bạn bè khi ngồi trong rạp chiếu phim.

Giữ kết nối khi di chuyển

Biết trẻ đang ở đâu

Sẽ thật hữu ích khi biết các thành viên gia đình đang đi đâu. Khi dùng ứng dụng Family Link, bạn có thể định vị trẻ trên bản đồ, miễn là trẻ có cầm theo thiết bị.**

Nhận thông báo và cảnh báo

Ứng dụng Family Link gửi những thông báo quan trọng như khi trẻ đến hoặc rời khỏi một địa điểm. Bạn có thể cho thiết bị đổ chuông và xem thời lượng pin còn lại của thiết bị.

Giữ kết nối khi di chuyển

Biết trẻ đang ở đâu

Sẽ thật hữu ích khi biết các thành viên gia đình đang đi đâu. Khi dùng ứng dụng Family Link, bạn có thể định vị trẻ trên bản đồ, miễn là trẻ có cầm theo thiết bị.**

Giao diện người dùng của ứng dụng Family Link làm nổi bật biểu tượng ghim cho biết vị trí của các thành viên gia đình trên Google Maps.
Trẻ em
Địa điểm cho gia đình
Casey
Trường tiểu học
56% Vừa xong
Blake
Rạp chiếu phim Fox
87% Vừa xong
Emma
Rob’s Cafe
15% Vừa xong

Nhận thông báo và cảnh báo

Ứng dụng Family Link gửi những thông báo quan trọng như khi trẻ đến hoặc rời khỏi một địa điểm. Bạn có thể cho thiết bị đổ chuông và xem thời lượng pin còn lại của thiết bị.

Giao diện người dùng của ứng dụng Family Link cho thấy chế độ cài đặt cảnh báo được bật/tắt khi một thành viên gia đình đã đến hoặc rời khỏi một vị trí.
Nhận thông báo khi:
Casey
Đến
Rời khỏi