Časté otázky

Zhromaždili sme odpovede na niektoré časté otázky týkajúce sa aplikácie Family Link. Ak ju už používate a chcete položiť vlastnú otázku, ďalšie informácie nájdete v centre pomoci.

Ako to funguje

Ako aplikácia Family Link funguje?

Aplikácia Family Link od spoločnosti Google pomáha rodičom udržiavať si prehľad o tom, ako ich dieťa alebo tínedžer používa zariadenia so systémami Android a Chrome OS pri skúmaní internetu, a zaistiť pritom jeho bezpečnosť.

Na začiatok bude dieťa alebo tínedžer potrebovať kompatibilné zariadenie (pozrite sa, ktoré zariadenia fungujú s aplikáciou Family Link). Potom ho do daného zariadenia prihláste. Ak už je pod dohľadom v aplikácii Family Link, prihlásenie mu umožní nastaviť rodičovskú kontrolu. Keď ešte nie je pod dohľadom v aplikácii Family Link, rodičia môžu aplikáciu Family Link pridať aj v Nastaveniach systému Android.

Rodičia môžu tiež vytvoriť účet Google pre dieťa do 13 rokov (alebo príslušného veku platného v danej krajine). Po vytvorení nového účtu sa doň dieťa môže prihlásiť vo svojom zariadení.

Po prepojení účtov mu môžu rodičia pomocou aplikácie Family Link pomáhať napríklad sledovať čas používania alebo nasmerovať ho k obsahu primeranému veku.

Blokuje Family Link pred deťmi všetok nevhodný obsah?

Aplikácia Family Link neblokuje nevhodný obsah, ale nastavenia v nej vám poskytujú možnosti filtrovania. Niektoré aplikácie spoločnosti Google, napríklad Vyhľadávanie, Chrome a YouTube, majú možnosti filtrovania, ktoré nájdete v aplikácii Family Link. Upozorňujeme, že tieto filtre nie sú dokonalé a niekedy nimi prenikne explicitný, realistický alebo iný obsah, ktorý by vaše dieťa nemalo vidieť. Odporúčame, aby ste si skontrolovali nastavenia aplikácií spolu s nastaveniami a nástrojmi, ktoré poskytuje Family Link, a rozhodli sa, čo je vhodné pre vašu rodinu.

Môžu rodičia používať aplikáciu Family Link v systéme Android?

Áno. Rodičia môžu aplikáciu Family Link používať v zariadeniach so systémom Android verzie Lollipop (5.0) a novším.

Môžu rodičia používať aplikáciu Family Link v systéme iOS?

Áno. Rodičia môžu aplikáciu Family Link používať v iPhonoch so systémom iOS 11 a novším.

Môžu rodičia používať aplikáciu Family Link vo webovom prehliadači?

Rodičia môžu spravovať takmer všetky nastavenia a funkcie účtu svojho dieťaťa vo webovom prehliadači. Nemusia si sťahovať žiadnu aplikáciu.

Dá sa na deti alebo tínedžerov dohliadať v aplikácii Family Link v zariadeniach so systémom Android?

Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, odporúčame, aby deti či tínedžeri pod dohľadom používali zariadenia so systémom Android verzie 7.0 (Nougat) alebo novším. Nastavenia aplikácie Family Link sa možno budú dať uplatniť aj v zariadeniach so systémom verzie 5.0 a 6.0 (Lollipop a Marshmallow). Ďalšie informácie si prečítajte v centre pomoci.

Dá sa na deti alebo tínedžerov dohliadať v aplikácii Family Link v Chromebooku (systéme Chrome OS)?

Áno, na deti a tínedžerov môžete dohliadať, keď sa prihlásia do svojho účtu Google v Chromebookoch. Rodičia môžu napríklad spravovať Chromebook a nastavenia účtu svojho dieťaťa a nastaviť obmedzenia webových stránok. Ďalšie informácie

Dá sa na deti alebo tínedžerov dohliadať v aplikácii Family Link v zariadeniach so systémom iOS a webových prehliadačoch?

Nad deťmi či tínedžermi prihlásenými do systému iOS, webových prehliadačov alebo iných zariadení bez dozoru môžete vykonávať iba čiastočný dohľad. Deti a tínedžeri sa môžu prihlásiť do svojho účtu Google v zariadeniach so systémom iOS a webových prehliadačoch so súhlasom rodiča. Rodičia môžu naďalej spravovať niektoré nastavenia účtu dieťaťa v službách YouTube a Vyhľadávanie Google. Tieto nastavenia sa uplatnia, keď sa dieťa prihlási a použije aplikácie a služby spoločnosti Google v zariadení so systémom iOS alebo na internete. Iné funkcie dostupné v aplikácii Family Link (napríklad správa aplikácií, ktoré môžu deti používať, filtrovanie obsahu, ktorý sa im zobrazuje v Chrome, a nastavenie limitov času používania) sa nebudú vzťahovať na aktivity dieťaťa v jeho zariadení so systémom iOS alebo na internete. Prečítajte si viac o prihlásení dieťaťa alebo tínedžera v zariadeniach so systémom iOSwebových prehliadačoch.

Ako dlho trvá nastavenie zariadenia a účtu Google dieťaťa?

Na nastavenie účtu Google a zariadenia so systémom Android dieťaťa by ste si mali vyhradiť približne 15 minút.

Účty

Musí dieťa dosiahnuť určitý minimálny vek, aby sa dal jeho účet Google spravovať v aplikácii Family Link?

Nie. O tom, kedy je dieťa pripravené na svoje prvé zariadenie so systémom Android alebo Chrome OS, rozhodujete vy.

Budú sa dieťaťu zobrazovať reklamy, keď bude prihlásené do svojho účtu Google?

Áno, služby spoločnosti Google sú poskytované s reklamami a dieťaťu sa môžu pri ich používaní zobrazovať. Nebudú sa mu však zobrazovať prispôsobené reklamy a poskytneme vám nástroje, ktoré pomôžu identifikovať, kedy sa mu zobrazujú reklamy v aplikáciách.

Môžem pomocou aplikácie Family Link dohliadať na svojho tínedžera?

Áno, pomocou aplikácie Family Link môžete dohliadať na tínedžerov (deti staršie ako 13 rokov alebo tie, ktoré už dosiahli minimálny požadovaný vek v danej krajine). Na rozdiel od detí mladších ako je tento minimálny požadovaný vek môžu tínedžeri dohľad kedykoľvek zrušiť. Keď to váš tínedžer urobí, dostanete upozornenie a jeho zariadenie so systémom Android bude dočasne na 24 hodín uzamknuté (pokiaľ ho neodomknete). Ako rodič môžete kedykoľvek odstrániť dohľad nad tínedžermi bez akéhokoľvek vplyvu na použiteľnosť ich zariadení.

Môžem spravovať svoju rodinu pomocou účtu zriadeného školou alebo zamestnávateľom?

Nie. Pomocou účtov poskytovaných zamestnávateľom alebo školou nemôžete spravovať rodinnú skupinu ani dohľad prostredníctvom aplikácie Family Link. Aplikáciu Family Link môžete používať s osobným účtom Google, napríklad účtom Gmail.

Môžu si deti pridať v zariadeniach pod dohľadom viacero účtov Google?

Všeobecne nie. Deti si môžu okrem osobného účtu Google pod dohľadom pridať iba účet Google Workspace for Education. Toto obmedzenie nám umožňuje zaistiť, že služba plní svoje dôležité funkcie. Ak by bol napríklad v zariadení k dispozícii iný účet, deti by sa doň mohli prepnúť a sťahovať aplikácie zo služby Play bez schválenia od rodiča.

Čo sa stane, keď moje dieťa dovŕši 13 rokov (alebo príslušný vek platný v mojej krajine)?

Keď dieťa dovŕši 13 rokov (alebo príslušný vek platný v jeho krajine), môže sa rozhodnúť prejsť na účet Google, ktorý nie je pod dohľadom. Než dieťa dovŕši 13 rokov, rodičia dostanú správu s oznámením, že ich dieťa získa v deň svojich narodenín oprávnenie na samostatné spravovanie svojho účtu, takže už jeho účet nebudú môcť spravovať. V deň dovŕšenia 13 rokov sa deti môžu rozhodnúť, či si chcú účet Google spravovať samy alebo naďalej prenechať správu rodičovi. Ak ste rodič dieťaťa, ktoré má viac ako 13 rokov, môžete sa rozhodnúť dohľad kedykoľvek odstrániť.

Hotovo? Získajte aplikáciu.

Stiahnite si do zariadenia Family Link, aby ste mali vždy prehľad o tom, ako vaše dieťa používa svoje zariadenie.

Nemáte smartfón?

Dohľad môžete nastaviť na internete.
Ďalšie informácie